🍀به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه: امروز باحضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه وروسای ادارات تابعه میز خدمت جهت پاسخگویی به مسایل ومشکلات بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان سربیشه برگزار گردید . همچنین امروز مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه سخنگوی بین الصلاتین  نماز جمعه شهرستان سربیشه بودند وایشان به بیان عملکرد جهاد کشاورزی درحوزه های مختلف پرداختند وبه تشریح برنامه ها واهداف وزرات جهاد کشاورزی بر اساس شعار سال پرداختند. ⏰٢۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ 🌾روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه