مدیر جهاد کشاورزی سربیشه بیان داشت :در شهرستان ۱۷۵ هکتار از اراضی به کشت گل محمدی اختصاص پیدا کرده است .تنوع اقلیمی شهرستان باعث شده برداشت این محصول از ابتدای فروردین ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد.
زرگری درادامه گفت : پیش بینی می گردد ۳۷۰ تن گل تر طی سال جاری از گلستان های گل محمدی شهرستان برداشت شود و درآمدی بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان نصیب بهره برداران این بخش گردد.وی خاطر نشان ساخت :از دلایلی که باعث توسعه کشت گل محمدی در شهرستان شده و حائز رتبه اول سطح و تولید این محصول در سطح استان خراسان جنوبی شده ،نیاز آبی بسیار پایین، سازگاری با شرایط آب و هوایی  و اقلیم شهرستان ،کیفیت بالای محصول تولیدی ،قابلیت نگهداری پس از برداشت ، ارزش اقتصادیاین محصول برای کشاورزان و مدیریت آسان مزرعه  است .محمدرضا زرگری درانتها گفت :طی سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای احداث سطوح جدید بصورت تسهیلات کم بهره در اختیار متقاضیان قرار گرفته و طی سال جاری نیز این تسهیلات برای توسعه کشت گل محمدی فراهم شده است