🍀به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه: مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خبر داد:با توجه به کاهش شدید دما تا منفی ۶ درجه سانتیگراد در روزهای نهم و دهم فرودین ماه ۱۴۰۱ در شهرستان سربیشه مبلغ ۳۵۶۷۶۱ میلیون ریال خسارت به محصولات زراعی و باغی شهرستان وارد گردیده است. ⏰۱۱فروردین 🌾روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه