?به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه:
مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه خبرداد:از ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ هزارتن نهاده دامی به صورت خوراک دام آماده ( کنسانتره) در راستای کمک به دامداران روستایی و عشایری با هدف کاهش اثرات ناشی از خشکسالی،تداوم و افزایش راندمان تولید محصولات پروتئنی، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار در سطح شهرستان توزیع گردیده است. محمدرضا زرگری درادامه بیان داشت:میزان توزیع نهاده های دامی نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش قابل توجهی داشته به طوری که میزان کنسانتره فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ ،حدود ۵۰درصد افزایش داشته است. وی گفت :این توزیع برای تمامی واحدهای صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی دارای دام پلاک کوبی و ثبت شده در سامانه هویت گذاری توسط شرکت تعاونی ها و با نظارت و راستی آزمایی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی صورت پذیرفته است. زرگری درانتها افزود:هدف مدیریت کمک به جامعه دامدار و کشاورز شهرستان می باشد که در این مسیر تمام تلاش خود را به کار برده و از هیچ کوششی فروگذاری نمی کند.
?روابط عمومی جهادکشاورزی سربیشه