🍀به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه : مدیر جهاد کشاورزی باعنایت به اهمیت روغن ولک درمبارزه زمستانه درباغات گفت : روغن ولک یک روغن شیمیایی است. به دلیل  سنگینی، زمان تبخیر آن بسیار کند است. و به همین دلیل آن را روغنی زمستانی می دانند. ویژگی های روغن ولک خاصیت حشره کشی آن را افزایش می دهد. در دسته ی روغن های تشدید کننده ی اثر سموم و حشره کش ها قرار می گیرد.
جوادی بایگی درادامه گفت: نحوه عملکرد روغن ولک به این صورت است که :به تنهایی و یا با ترکیبی از سموم حشره کش به منظور بالا بردن اثر آفت کشی از آنها استفاده می شود. پس از سمپاشی به صورت یک لایه ی محافظ نازک روی سطح گیاه باقی مانده و قدرت چسبندگی سم به گیاه را افزایش می دهد. همچنین مانع شسته شدن و یا تبخیر حشره کش ها از روی گیاه می شود. و با این وجود برای انسان خطرناک نمی باشد.  روغن ولک در کنترل آفات نظیر شته ها، عنکبوتیان، حشرات سفید و …کاربرد دارد روغن ولک از رویش علف های هرز نیز جلوگیری نمود. به این صورت که روغن بر روی روزنه های تنفسی برگ قرار گرفته و رویش علف های هرز را کنترل خواهد کرد