🔈 گردهمایی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی حاجی اباد بخش مود با حضور خانم بابایی سرپرست اداره ترویج شهرستان ، هئیت مدیره و اعضا صندوق اعتباری خرد حاجی اباد مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲ ساعت ۹ صبح در فضای روستا با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید . در این گردهمایی از اعضا صندوق اعتباری خرد زنان تقدیر به عمل امد. با توجه به اینکه زنان ۵۰ درصد جمعیت روستاها را تشکیل می دهند؛ برنامه ریزی برای استفاده از توانمندی ها و پتانسیل موجود در این قشر از جامعه با ارائه الگوی جدید، آموزش، توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای زنان روستایی می بایست در اولویت قرار گیرد.  امید است با پشتکار وتلاش مستمر فعالیتهای بانوان توانمند شاهد رونق تولید ، تحکیم خانواده و افزایش درامد خانوار باشیم. همزمان با این گردهمایی، کارگاه آموزشی ترویجی ایجاد باغچه های خانگی جهت تامین امنیت غذایی نیز برگزارگردید.