🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه، گشت مشترک میدانی تیم بازرسی با حضور نماینده جهادکشاورزی، نماینده بسیج، نماینده اتاق اصناف از فروشگاه های عرضه مواد پروتئینی_ مواد غذایی_ نانوایی ها  سطح شهر مود بازدید به عمل آمد. در این بازدید فاکتورهای خرید و نرخ فروش بررسی گردید و همچنین توصیه های لازم و ضروری ازجمله نصب بنر توزیع کالاهای اساسی طرح تنظیم بازار در محل فروشگاه و درج قیمت مصوب فروش به مصرف کننده مورد رصد و تاکید قرار گرفت