🍀به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان : مدیر جهاد کشاورزی سربیشه بیان داشت : طرح  آبیاری کم فشار آقای  علی اکبر رمضانی درح در سطح ۵۵ هکتاربه بهره برداری رسید.
وی افزود:این طرح که واقع در اراضی چاه علی اکبر رمضانی بخش درح شهرستان سربیشه می باشد ، از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰ و با اعتبار دولتی ۵۴۸۳ میلیون ریال میباشد که باعث صرفه جویی آب به میزان ۱۳۷۵۰۰ مترمکعب در سال می‌شود. جوادی بایگی درانتها گفت:. سیستم آبیاری کم فشار امکان دستیابی به راندمان توزیع آب در مزارع تا حد ٩٥ % در شرایط اجرای خوب را فراهم می نماید .کاهش هزینه های اولیه، ،کاهش امکان تبخیر آب به دلیل عدم استفاده از استخر،عدم نیاز به قطره چکان و رفع مشکل گرفتگی قطره چکان ها،قابل اجرا در زمین های کوچک تا بزرگ ،کاهش هزینه ی بالای تامین انرژی (برق) برای پمپ ،هزینه پایین تعمیر و نگهداری ،مناسب برای مناطقی که آب کیفیت خوبی ندارد.ازجمله مزایای این روش است
🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه