مدیرجهاد کشاورزی سربیشه خبرداد:  انسکتاریوم سربیشه اولین مجموعه خصوصی تولید عوامل زنده کنترل بیولوژیک آفات گیاهی در سطح استان است. این مجموعه با نظارت و حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه ( واحد حفظ باتات) در فروردین 97 به بهره برداری رسید. این بخش اشتغال¬زایی 5  نفر را بدنبال داشت.
جوادی بایگی ادامه داد: این واحد در چهارمین سال کاری، تولید و توزیع 100 هزار تریکوکارت یا یک کیلو گرم تخم زنبور تریکوگراما در سطح17 هکتار بین انارکاران استان را تعهد دارد. هر تریکوکارت ها حاوی 0.01 گرم تخم زنبور تریکوگراما می باشد که در هر هکتار 600 کارت به درختان انار نصب می شود. تاکنون 15000 تریکوکارت در سال 1400 توزیع شده است. توسعه کنترل بیولوژیک در سطح شهرستان سربیشه با تاسیس انسکتاریوم، از فعالیت‌های شاخص بود.
 وی درخصوص کرم گلوگاه انارگفت :مهم‌ترین آفت انار، کرم گلوگاه انار است، که این آفت به محصول انار در دو مرحله درختی و انباری خسارت می‌زند خسارت عمده کرم گلوگاه انار مربوط به تغذیه لاروهای جوان است که با ایجاد سوراخ در محوطه داخلی تاج و نفوذ به داخل میوه انار از پوست و دانه‌های میوه تغذیه می‌کند. با توجه به اینکه آفت کرم گلوگاه انار، تخم‌های خود را داخل تاج میوه می‌گذارد و به همین دلیل مبارزه شیمیایی با آن تقریبا غیرممکن است و از طرفی سمپاشی در باغ‌های انار سبب از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفت‌ها به خصوص کنه‌ها می‌شود.
 وی درانتها گفت : روش‌های مکانیکی نیز به معنای جمع آوری میوه‌های باقیمانده روی درختان یا ریخته شده روی زمین و دفن یا سوزاندن آن‌ها یکی دیگر از روش‌های مبارزه است. در کنترل کرم گلوگاه انار می بایست از روشهای تلفیقی مانند استفاده از تریکوکارت حاوی تخم زنبور تریکوگراما، جمع آوری و سوزاندن میوه های آلوده، استفاده از تله نوری و تله فرمونی از شروع میوه دهی تا برداشت میوه جهت جذب و جمع آوری شب پره های کرم گلوگاه انار استفاده کرد استفاده از زنبور تریکوگراما نقش مهمی در کنترل بیولوژیکی دارد و باعث افزایش عملکرد 40 تا 60 درصد محصول انار می شود.