به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی : امروز طی مراسمی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی وهمچنین به جهت  تقدیراز همکاران مدیریت به دلیل کسب رتبه برتر درسه. دوره متوالی دربین مدیریت های شهرستانهای استان ,باحضور حاج آقای محمدی رییس محترم  اداره آموزش عقیدتی سازمان ; امام جمعه محترم شهرستان وفرماندار محترم وبخشدار وروسای ادارات تابعه وروسای ادارات شهرستان وکارکنان مدیریت مراسمی  برگزارگردید. دراین جلسه باحضور مسئولین از خبرنگاران محترم شهرستان سربیشه به جهت انعکاس مطلوب اخبار حوزه کشاورزی دررسانه ها وهمچنین از کارکنان مدیریت تقدیر وتشکر بعمل آمد. 🕰: سه شنبه ۱٨ خردادماه 🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه