مدیرجهادکشاورزی سربیشه بیان داشت:  هدف اصلی  از ایجاد مرکز اصلاح نژاد بز کرکی خراسان جنوبی ترویج و حفظ ذخایر ژنتیکی بز کرکی منطقه –رشد کمی و کیفی تولید کرک و تامین مواد اولیه صنایع و کارخانجات و فراهم  نمودن امکان توسعه پایدار بز کرکی منطقه وهمچنین  کاهش قطر الیاف کرک به کمتر از 17 میکرون – کاهش درصد مو در کرک و افزایش طول الیاف به پیش از30 میلی متر – افزایش یکدستی رنگ –گسترش ژن های مطلوب و کاهش همخونی می باشد.
جوادی بایگی گفت: . یکی از پتانسیل های با ارزش منطقه وجود بز کرکی بومی جنوب خراسان می باشد.  مراکز و ایستگاه های اصلاح نژادی به عنوان هسته های بارز ژنتیکی هستند و باعث ایجاد بانک ژن و حفظ نژاد دام می باشد. مقاومت زیاد این نژاد به شرایط سخت ، توان تولیدی آن در شرایط خشکسالی  می باشد اما شهرت این نژاد به دلیل تولید کرک بوده که در نژادهای خالص بیش از 80 درصد بدن آنها از کرک پوشیده شده است . خصوصیت دیگر این  بزها تولید شیر و دوقلوزایی  می باشد
مریم جوادی بایگی  درخصوص  ارزش اقتصادی کرک گفت  : مهمترین استفاده کرک  در تهیه لباس های زمستانی می باشد لباس تهیه شده از کرک ، بسیار زیبا ، سبک ،گرم و ظریف هستند . به  همین سبب مشتریان زیادی در کشور های خارجی دارند . کرک خاصیت جذب رطوبت دارد . همچنین به آسانی شعله ور نمی شود . به همین دلیل در صنعت هم از آن استفاده می شود . خاصیت کرک باعث بالا رفتن آن در دنیا شده است . کرک مو کشی شده و تمیز با قیمت های بسیار بالایی در دنیا خرید و فروش می شود .
وی درخصوص میزان کرک تولیدی گفت : میزان تولیدات شهرستان 12تن کرک و 15 تن مو  در سال می باشد . تولید کرک ایستگاه بز کرکی در سال 99 :    130 کیلو گرم بوده است که تولید کرک ایستگاه در سال 1400،   170 کیلوگرم می باشد.تولید کرک خالص بز ماده ایستگاه بز کرکی :   به ازای هر راس 700-550 گرم است وتولید کرک خالص بز نر ایستگاه بز کرکی :     به ازای هر راس 1100-800 گرم می باشد.
روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه