🔻مدیر جهاد کشاورزی سربیشه خبرداد : با عنایت به آغاز برداشت غلات منطقه مختاران بخش مود شهرستان، بازدید از ۳ دستگاه کمباین کاه کوب موجود در منطقه مختاران (که نسبت به سال گذشته ۱ دستگاه افزایش یافته است) انجام و معاینه فنی لازم صورت گرفته و نظارت لازم بر ضدعفونی دستگاه های مذکور انجام گرفت.

 

✍به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه

وی افزود:بازدید مستمر از عملیات برداشت غلات بمنظور کنترل کارکرد کمباینها و جلوگیری از خروج غلات برداشت شده و ضایعات آن (کاه و کلش) از بخش مرزی درح نیز انجام گرفت.

 

🔻 همچنین وی گفت: در این بازدید ها بر لزوم رعایت نرخ مصوب ستاد برداشت شهرستان توسط کمبایداران تاکید گردیده و توصیه های لازم توسط کارشناسان جهاد کشاورزی انجام پذیرفت