🍀مدیر جهاد کشاورزی سربیشه  بیان داشت : درختان مورد حمله اين ليسه شامل بادام، زردآلو، آلو، گوجه،  قيسي، گلابي، ازگيل، به، سيب، و برخي درختان غير مثمر مي‌باشد. لاروها با خالهای سیاه در سطح بدن هستند و در پروانه های آفت، بالهای جلو خالدار می باشند.

 

 جوادی بایگی گفت : حشرات کامل لیسه ها، روی شاخه های جوان یک ساله، تخم ها را در زیر پوششی به نام پولک می گذارند. رنگ پولک ها ابتدا زرد و به تدریج متمایل به قرمزجگری و در نهایت خاکستری تیره می شوند. همزمان با باز شدن جوانه های برگی لاروهای سن یک از زیر پولک خارج شده و در کنار جوانه ها و انتهای برگهای در حال باز شدن جمع می شوند. در این مرحله لاروها به داخل پارانشیم برگ نفوذ کرده و به صورت مینوز فعالیت می کنند. لاروها بصورت گروهی با تنیدن تار به دور شاخه و برگها از برگ ها تغذیه می کنند. این آفات یک نسل در سال دارند.

 

 وی تاکید نمود :مدنظر تمام باغداران  شهرستان باشد که این آفت حالت طغیانی گرفته و بایستی هر چه سریعتر اقدام به سمپاشی نمایند.

 

وی  گفت :بهترین زمان مبارزه شیمیایی زمانی است که جوانه های برگی تازه شروع به باز شدن کرده اند و قبل از شکفتن شکوفه ها است. این سمپاشی اولا علیه لاروهای سن اول که به سم حساس هستند، دومأ زمانیکه هنوز لاروها لانه های توری را درست نکرده اند بسیارکارساز است. سموم قابل توصیه جهت کنترل لیسه باید با نظر کارشناس حفظ نباتات باشد.