🍀مریم جوادی بایگی ، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان از معرفی نمونه های بخش کشاورزی سربیشه درتیر ماه خبر داد. مریم جوادی بایگی در جلسه کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی، گفت: کمیته شهرستانی در جهت شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است که به صورت منظم گزارش انتخاب نمونه ها و تعداد پرونده های ارسالی به اداره ترویج استان را ارائه می نمایند. وی مقبولیت اجتماعی، پیشرو و توصیه پذیر بودن، اصالت و جایگاه مردمی و اجتماعی، تعهد و تخصص را از جمله شاخص های انتخاب کشاورزان نمونه برشمرد و افزود: معاونت های مدیریت جهاد کشاورزی در انتخاب نمونه ها در سطح ملی و استانی و دفاع از حقوق کشاورزان شهرستان در سطح ملی را در دستور کار خود دارند. وی با اشاره به رشته های مصوب در شناسایی و انتخاب كشاورزان نمونه و برتر بخش كشاورزي استان در سال ۱۴۰۰، خاطر نشان کرد که  ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های روستاییان و تولید کنندگان بخش کشاورزی و ارتقا شان و جایگاه و اهمیت حرفه کشاورزی، ایجاد انگیزه برای رقابت سالم بین  شاغلین بخش کشاورزی و تشویق آنان برای تلاش مضاعف و معرفی الگو قابل اعتماد بین تولیدکنندگان و بهره برداران از جمله اهداف انتخاب تولید کنندگان برتر است. جوادی بایگی یادآور شد: ایجاد زمینه و بستر مناسب برای نوآوری و شکوفایی در تولید محصولات کشاورزی، فراهم کردن زمینه تبادل تجربیات و ایجاد زمینه تشویق و ترغیب تولید کنندگان از دیگر اهداف این افراد به عنوان نمونه‌های کشوری است. وی افزود: استراتژیک و راهبردی بودن محصول تولیدی، توجه به توسعه پایدار بخش کشاورزی و حفظ محیط زیست، مشارکت در اجرای طرح های زیربنایی و پروژه های محوری سازمان جهاد کشاورزی از آیتم‌های انتخاب افراد نمونه است.  ایشان گفت: از دیگر سرفصل‌های انتخاب افراد نمونه توجه به رعایت اصل بهره وری منابع پایه و محدود کننده تولید کشاورزی، گستردگی محصول تولیدی و تعداد بهره برداران شاغل، مشارکت و تعامل همه جانبه با مراکز و بخش های کارشناسی و تحقیقاتی و کاهش ضایعات و هدر رفت محصولات کشاورزی و تأکید بر ارزش افزوده است.