🍀 مدیرجهاد کشاورزی سربیشه خبرداد : در جهت اشتغالزایی و توان افزایی  زنان روستائی، پروژه ملی اهدا بز کرکی ، پرورش و تهیه کرک  با کمک اداره ترویج استان و شهرستان اجرا و توزیع ۱۹ راس بز کرکی و۱۹ بزغاله کرکی در بین  ۱۹ نفر از اعضا صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری بشگز بخش مود  صورت پذیرفت.

 

وی گفت :امید است در سایه لطف الهی چرخه تولید پر رونق باشد.یکی از پتانسیل‌های با ارزش منطقه وجود بز کرکی بومی جنوب خراسان است که به لحاظ آشنایی روستائیان و عشایر با دامداری و ویژگی‌هایی که این فعالیت تولیدی دارد امکان ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها فراهم کرده است.

 

🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه