به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه:هم اندیشی درخصوص چگونگی تامین وتعیین وضعیت نهاده های دامی دامداران شهرستان با حضور مدیران عامل تعاونی های شهرستان،مدیر جهاد کشاورزی ومسئول دفترنماینده
✔دراین جلسه که در محل سالن اجتماعات جهادکشاورزی برگزارشد،ابتدا خانم مهندس جوادی ضمن قدردانی از پیگیریهای دکتر نخعی درخصوص افزایش دوبرابری سهمیه کنسانتره ، وضعیت موجود را تشریح وخواستار هم فکری وهمراهی حاضرین درجلسه در راستای رسیدن به شرایط مطلوب گردید.در ادامه مدیران عامل ودست اندرکاران تامین نهاده های دامی نیز گزارشی ازعملکرد تعاونی ها ارائه وبه بیان مشکلات پرداختند.
◀️ ابراهیمی مسئول دفتر نماینده نیز ضمن تشریح اقدامات وپیگیری های صورت گرفته توسط نماینده،در راستای رفع مشکلات مذکور ازاحصاء وانعکاس موارد مطروحه به دکترنخعی خبرداد.درپایان راهکارهای عملیاتی مطلوب  ارائه شده توسط حاضرین جمع بندی  وتصمیمات مناسبی درخصوص رفع موانع ومشکلات موجود  اتخاذ گردید.