🍀مدیر جهاد کشاورزی سربیشه بیان داشت :گل محمدی از جمله گیاهانی است که در فاصله زمانی کوتاهی پس از برداشت جهت حفظ کیفیت و کمیت فراورده های آن از جمله اسانس،گلاب، غنچه گل خشک و گل برگ خشک می بایست وارد پروسه فراوری گردد.. با توجه به میزان تولید گل محمدی و پیک برداشت آن در مدت زمانی بسیار کوتاه و کمبود واحدهای فراوری بهترین روش جهت حفظ کیفیت این گیاه خشک کردن می باشد.
 
    جوادی بایگی درخصوص زمان برداشت غنچه گفت : در آغازین ساعات روز پس از حذف رطوبت اولیه صبح برداشت و خشک گردند.محصول گل محمدی بلافاصله پس از برداشت می¬بایست فرآوری شود زیرا در کمترین زمان اسانس خود را از دست داده و تخمیر خواهد شد.  وی درخصوص روش خشک نمودن غنچه گل محمدی گفت: در راستای حفظ کیفیت غنچه و از دست رفتن رطوبت میانی غنچه و جلوگیری از زرد یا قهوه ای شدن گلبرگ های درونی می بایست ابتدا غنچه های برداشت گردیده به مدت 24 ساعت بسته به شدت آفتاب، زیر آفتاب قرار گیرند بسیار مهم است که در این مرحله از انباشت غنچه ها بر روی هم جلوگیری به عمل آید.
در مرحله بعد انتقال غنچه ها به مکان های سایه  در صورتیکه برودت هوا و وزش باد بخوبی صورت پذیرد بسته به درجه حرارت منطقه مرحله خشک شدن در سایه چهار تا هفت روز بطول می انجامد. نشانه اتمام مرحله خشک شدن غنچه گل محمدی خشک شدن دمگل مانند چوب کبریت می باشد. مریم جوادی بایگی درخصوص زمان برداشت گلبرگ گل محمدی جهت خشک کردن گفت :در صورتیکه کشاورز بخواهد گلبرگ گل را خشک کند لازم است گل ها رادرمرحله آخر بازشدن  برداشت نماید .نهنج باقی مانده در روی بوته در اثر مرور زمان رشد نموده و در طی شهریور ماه برداشت می گردد تا به عنوان میوه گل محمدی همانند میوه نسترن مورد مصرف کارخانجات دارویی قرار گیرد. وی درانتها درخصوص روش خشک نمودن گلبرگ خشک بیان داشت: گلبرگ ها پس از برداشت بر روی سطوح تمیز زیر نور آفتاب به صورت نازک پهن و از انباشت آن ها بر روی هم جلوگیری شود تا دچار تخمیر و بدرنگی نشوند.. گلبرگ ها پس از چند ساعت باید در سایه قرار گیرند تا رنگ آن ها حفظ شود و پس از خشک گردیدن کامل اقدام به جمع آوری گردد . 🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه