🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت : بیست ویکمین صندوق اعتباری خرد درشهرستان سربیشه وهشتمین صندوق دربخش مود درتاریخ 19 فروردین 1400درروستای کاهی بخش مود افتتاح گردید. مدیرجهادکشاورزی سربیشه بیان داشت :  راه اندازی صندوق‌های خرد زنان روستایی باعث ایجاد بستری مناسب برای مشارکت زنان، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه‌های آموزشی، پس ‌انداز خانواده‌های روستایی در راستای تأمین مالی خانواده‌ها با پرداخت تسهیلات قرض ‌الحسنه و کوچک و ایجاد اشتغال متناسب با روستا برای زنان شده است. جوادی بایگی  صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی را الگوی موفق اقتصاد مقاومتی در راستای توانمندسازی زنان روستایی دانست و اظهار داشت: امروز بانوان با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های دولت با تشکیل صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی در کنار همدلی و همگرایی منجر به ایجاد اشتغال و تولید درآمد در جوامع روستایی شده‌اند. مدیر جهاد کشاورزی ابراز داشت: مسیر توسعه و پیشرفت همه کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی عبور می‌کند چرا که مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت در بخش کشاورزی تولید می‌شود.