مدیر جهاد کشاورزی سربیشه خبر داد : بهره برداری از طرح آبیاری کم فشار  چاه امام خمینی ۳ در سطح 75/8 هکتار واقع در بخش مختاران  با اعتبار دولتی  5306میلیون ریال انجام شد .

وی درادامه گفت :  این طرح شامل خطوط انتقال و شبکه توزیع به منظور افزایش  راندمان بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح است که میزان صرفه جویی آب به میزان 189500مترمکعب در سال می باشد.

 مدیر جهاد کشاورزی سربیشه  افزود: كمبود منابع آبي و هدر رفتن زياد آب به سبب جذب زمين و تبخير بالا، اجراي طرح انتقال آب بوسيله لوله به مزارع كشاورزي و سامانه آبياري نوين در مزارع استان را بسيار ضروري كرده است.

وی  اظهار داشت: تسهیل در آبیاری،افزایش سرعت انتقال آب و کاهش هدر رفت آب ، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز بهره برداری به لحاظ مکانیزه بودن سامانه وامکان آبیاری اراضی ناهموار و پرشیب وجلوگیری از توسعه و پخش علف های هرز در سطح مزارع از مزایای اجرای این پروژه می باشد

مریم جوادی بایگی درانتها کفت : در سیستم های آبیاری کم فشار شاهد سهولت و سرعت اجرا، افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه افزایش سطح زیر کشت ناشی از این موضوع و سهولت بهره برداری، هستیم. در بررسی های انجام شده در رابطه با تاثیرات استفاده همزمان روش های آبیاری سطحی و کم فشار برای انتخاب گزینه  برتر فنی و اقتصادی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از روش آبیاری کم فشار با استفاده از جانمایی مناسب شبکه، اگرچه در ابتدا هزینه سرمایه گذاری اولیه نسبتًا بالاتری نسبت به آبیاری سطحی خواهد داشت اما به خاطر اجرای آسان تر و افزایش راندمان آبیاری در کمترین زمان و با کمترین حجم آب مصرفی ، مناسب ترین گزینه به نظر می رسد.

روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه