☘️☘️☘️مدیر جهادکشاورزی سربیشه بیان داشت :در اوایل بهار با در اثر بارندگی‌های کوتاه‌مدت و افزایش رطوبت در نواحی کوهپایه ای، بیماری زنگ جارویی بصورت گرد نارنجی رنگ در بین درختچه های زرشک شیوع پیدا می کند. قارچ عامل بیماری زنگ جارویی زرشک Puccinia brachypodi  دو میزبانه است:
میزبان اولیه: علف های هرز خانواده گندمیان                 میزبان ثانویه: زرشک  وی درخصوص  نحوه انتقال بیماری گفت : انتقال اسپور روی علف ها توسط باد مرطوب به درختچه زرشک انجام می شود.  جوادی بایگی درخصوص علایم بیماری زنگ جارویی زرشگ گفت: 1- گرد نارنجی پشت و روی برگها، ساقه های جوان و میوه ها در ابتدای شروع بیماری    2- جارویی شدن شاخه ها و سرخشکیدگی شاخه ها و  افت شدید عملکرد از علایم این بیماری می باشد  وی درانتها گفت : ازجمله اقدامات لازم جهت کنترل بیماری می توان به موارد ذیل اشاره نمود  :
1-    پایش مستمر باغات زرشک در تمام نقاط باغات زرشک
2-    جلوگیری از انتقال نهال و پاجوش از مناطق آلوده : باغداران لازم است قبل از ورود نهال زرشک از مناطق دیگر با کارشناسان حفظ نباتات هماهنگی کنند تا نهال آلوده وارد باغات نشود.
3-    استفاده از کود پتاسه: جهت افزایش مقاومت درختچه های زرشک به عوامل خسارت زا
4-    اجتناب از مصرف بی رویه کود ازته: مصرف زیاد ازت باعث افزایش حساسیت گیاه به آفات می شود.
5-     هرس و سوزاندن سرشاخه های آلوده
6-    حذف علفهای هرز زیر درختچه های زرشک به خصوص علف های هرز خانواده گندمیان
7-    جلوگیری از افزایش رطوبت باغ
8-    ضدعفونی ابزار آلات باغبانی با محلول10 درصد وایتکس
9-    استفاده از سموم قارچکش: در صورت مشاهده اولین علایم بیماری با نظر کارشناس سمپاشی باید انجام شود.
                                                                                                                                       
🌾🌾🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه