مدیر جهادکشاورزی سربیشه : سن غلات مهمترين آفات گندم و جو است و با تغذيه از گندم و جو در مراحل مختلف رويشی موجب كاهش عملكرد (خسارت كمی) و از بين بردن خاصيت نانوايی (خسارت كيفی) می گردد.سن گندم زمستان را به صورت حشره کامل زیر علف های هرز به ویژه گون و درمنه در دامنه کوه ها، زیر پوستک درختان شکاف زمین، دشت ها و حتی در مزارع گندم طی می کند. پس از افزایش تدریجی دما در اواخر زمستان یا اوایل بهار، مهاجرت سن مادر از مناطق زمستان گذران به مزارع گندم رخ می دهد.

وی گفت : سن های مادر پس از یک تا دو هفته تغذیه در مزارع، در پشت برگ های میزبان در جاهای متراکم مزرعه و معمولاً در دو ردیف ۷ تایی تخمگذاری می کنند. پوره ها پس از تفریخ ا تخم، از شیره ساقه و برگ های جوان و سبز گندم تغذیه می کنند. سن‌های مادر، خرطوم خود را به داخل نسوج سبز بوته‌ی گندم فرو نموده و از مواد غذایی مخصوصاً پروتئین گلوتن گندم تغذیه می نمایند، در این حالت، خوشه‌ها خشک و سفید رنگ می‌شود. چنانچه تعداد حشره در هر متر مربع مزرعه یک یا بیش از یک عدد باشد باید با نظر کارشناس گیاهپزشکی، سمپاشی انجام شود.

جوادی بایگی درادامه گفت : حداکثر تغذیه در سنین ۴ و ۵ پورگی است و حشرات بالغ نسل جدید برای ادامه رشد و توانایی پرواز به ارتفاعات و آغاز استراحت تابستانی خود، احتیاج به تغذیه کافی از دانه‌های خوشه‌ گندم دارد. در این حال، خوشه گندم تقریباً سخت و محصول در حال برداشت است. این مرحله یکی از خطرناکترین مراحل آفت سن گندم می‌باشد و باعث چروکیدگی و لاغر شدن دانه های گندم می‌شود و مزه گندم تلخ می شود؛ در این مرحله رنگ بدن سن گندم بین رنگ‌های آجری و سیاه است که از خوشه های گندم تغذیه می کنند