🔸 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در این خصوص گفت :در حال حاضر ۱۷ باب استخر فعال پرورش ماهیان گرمابی به مساحت ۳۸۳۵۰ مترمربع با پیش‌بینی تولید ۸۸ تن در شهرستان سربیشه  فعال می باشد و امروز تعداد ۸ هزار قطعه بچه ماهی کپور و آمور بین بهره برداران شهرستان سربیشه توزیع شد .

 

🔸جوادی بایگی افزود:  پیش‌بینی می‌شود در صورت رعایت توصیه ها و نکات فنی ارائه شده به پرورش دهندگان در پایان دوره پرورش میزان ۱۲ تن ماهی برداشت شود .

 

🌾🌾🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه🌾🌾