🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان امروز به طور همزمان در محل  مرکز جهاد کشاورزی درح و همچنین روستای مرزی ماهیرود جلسه تشکیل صندوق های خرد زنان شماره ٣ درح و صندوق خرد زنان ماهی رود برگزارگردید.  همزمان با این جلسه، انتخابات جهت تعیین مدیرعامل، حسابدار و منشی این صندوقها صورت پذیرفت. شایان ذکر است تاکنون هشت صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در بخش درح تاسیس شده است. 🌾🌾🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه🌾🌾🌾