مریم جوادی بایگی گفت: بهره برداران  محترم بخش کشاورزی وواحد صنایع نمونه و الگو که علاقه مند به کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد حلال درزمینه ی فرآوری محصولات کشاورزی هستند بایستی به رابط محیط زیست و سلامت غذا  در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه نمائید،

وی درادامه گفت : لازم به ذکر است،  برای کسب این نشان و صدور پروانه باید ٢ الی ۵/٢ میلیون تومان هزینه شود . این هزینه ها مربوط خواهند بود به هزینه آزمون – هزینه صدور پروانه از سوی اداره کل استاندارد و حق الزحمه مدیران کنترل کیفیت، که این مبالغ، از شخص متقاضی اخذ خواهد گردید.

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه