مدیرجهادکشاورزی سربیشه درخصوص  بازاریابی محصولات کشاورزی بیان داشت:جهت  تولید  هرمحصول ویاصنایع دستی  ابتدابایدتحقیق کردودرصورتیکه محصول  نیازوسلیقه جامعه هدف باشدتولیدراشروع کردبایستی تولیدمبتنی برفروش باشد. برای  بازاریابی وفروش  یک محصول بایدابتدابازارشناسی گردد وبرای این موضوع تحقیق وپژوهش انجام داد. سپس  تلاش کنیم مشتری جذب کنیم
وی گفت :نهایتا درمرحله نهایی بازارداری بایدانجام شود. باید  مشتری جذب شده راحفظ کنیم 'باخدمات خوب ازقبیل کیفیت بالا ؛خدمات پس ازفروش و.....وبازارراتحلیل کنیم به این معنی که بدانیم محصول رابه کجا وبه چه کسانی باید بفروشیم تاهم سریعتربه سود دست پیداکرد وهم به قیمت بهتری بفرو‌ش برسد.
جوادی بایگی درانتهاگفت: برای فروش بهترمحصولات کشاورزی بایدبرندسازی کنیم . دربازاریابی تبلیغات  هزینه نیست سرمایه گذاری هست
 🍀درزمینه بازاریابی؛کارگاهی با حضور اعضای صندوق های  اعتبارات خردزنان وکانون جوان روستایی سطح بخش درمحل مرکزخدمات مود برگزارودرپایان از محل فروش وعرضه مستقیم محصولات کشاورزی بازدید بعمل آمد.جلسه ستاد توسعه گلخانه ای باحضور مدیر شرکت شهرکهای گلخانه ای استان وفرماندارشهرستان ومدیر جهادکشاورزی وسایر روسای ادارات عضوستاددرمحل سالن جلسات فرمانداری برگزارگردید. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه  بیان داشت: از تفاهم نامه ۱۰۰۰ هکتاری بسته شده با شرکت شهرک های کشور ۳۸۴ هکتار مربوط به شهرستان سربیشه (شامل مجتمع گلخانه ایدامداریشیلات بارگاه زرشک.) می باشد که  بخشی از آن در حال اجرای زیر ساخت ها و بخشی در حال انجام مطالعات فاز ۲ می باشد.بیشترین سطح را شهرستان سربیشه به خود اختصاص داده است. وی درانتها گفت: تسهیلات اعطاشده به بهره برداران گلخانه های شهرستان تاکنون بالغ بر 79.7 میلیارد تومان  می باشد.🍀به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه: امروز طرح واحدگوسفند نژادافشاری باظرفیت 300 راس باحضورامام جمعه شهرمرزی درح وفرماندارشهرستان ومدیرجهادکشاورزی شهرستان وسایرمسئولین به بهره برداری رسید. مدیرجهادکشاورزی سربیشه درخصوص مزِایای این نژاد از گوسفند گفت : سرعت رشد بالا و
تولید شیر پر چرب وبالا بودن نسبت دوقلو زایی
مقاومت بالا در برابر امراض و بیماری ها از جمله مزایای پرورش این نژاد می باشد. وی گفت :میزان تسهیلات دریافتی از محل سامانه کارا و صندوق توسعه ملی به مبلغ 2 میلیارد تومان می باشد.که باراه اندازی این طرح ۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.🍀به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی :به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، جلسه ای با عنوان دستاوردهای انقلاب با حضور بانوان روستای کلاته شب برگزار گردید.  همزمان با این جلسه، مقدمات تشکیل صندوق خرد زنان روستایی در این روستا انجام و انتخابات جهت تعیین مدیرعامل، حسابدار و منشی صندوق صورت پذیرفت.  شایان ذکر است این صندوق، ششمین صندوق خرد زنان روستایی در بخش درح شهرستان سربیشه می باشد.🍀به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه: امروز قنات احیا شده اکبرآباد درح که براثر سیل ٢۰ سال مسدود وخشک گردیده بود ;باحضور امام جمعه شهردرح;فرماندار شهرستان وبخشدار درح ومدیرجهادکشاورزی شهرستان وآقای مهندس امیرآبادی  کارشناس عالی قنوات  سازمان افتتاح گردید. مدیر جهادکشاورزی بیان داشت:در قنات اکبرآباددرح کول گذاری سرگشا به طول 467متر طوقه چینی 60متر احداث هرنج 40متر وباز سازی مظهر اانجام گردیده است .
مریم جوادی بایگی گفت :میزان اعتبار دولتی دراین طرح  3998 میلیون ریال باسهم خودیاری 400میلیون ریال  می باشد ومحل تأمین اعتبار مدیریت بحران 98وکمیته امداد و ملی 99 بوده است. وی افزود:   این قنات قبل از اجرا کاملا مسدود بوده  وبعد از اجرای طرح احیاومرمت به حدود 2.5لیتر رسیده است. که این احیاقنات بعد از چندین سال باعث شروع ورونق کشت وزرع دراین منطقه مرزی ومحروم خواهدشدوسکونت مجدد کشاورزان دراین روستا وجلوگیری ازمهاجرت راموجب خواهدگردید.بازدید امروز50
بازدید دیروز52
بازدید هفته218
بازدید کل109618