به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه : درطول دهه مبارک فجر تعداد  پروژه قابل افتتاح 40 عدد می باشد که اعتبارآن  به مبلغ 149543 میلیون ریال با تثبیت اشتغال  392 نفر می باشد، که لازم به ذکر است از این  تعداد پروژه های برنامه ریزی شده جهت افتتاح  7 پروژه می باشد که  مبلغ کل این پروژه ها 22432 میلیون ریال می باشد با تثبیت اشتغال 150 نفر