سطح زیر کشت زعفران: 651

میانگین عملکرد در هکتار: 3.8 کیلوگرم

تعداد بهره بردار: 1240 نفر

میزان تولید سالیانه (تن):2.5 تن

ارزش تولیدات سالیانه: 175 میلیارد ریال

نیاز آبی: 4000 تا 4500 متر مکعب

شروع برداشت: از اوایل آبان ماه شروع و تا پایان این ماه بطول می انجامد

توصیه ها:

محصول زعفران با توجه به محدودیت منابع آبی منطقه و از طرف دیگر نیاز آبی کم ، یکی از محصولات مستعد جهت قرار گرفتن در الگوی کشت منطقه می باشد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با برگزاری کلاس های آموزشی، احداث مزارع الگویی، تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز و همکاری و راهنمایی در تامین پیاز درشت و مرغوب در کنار بهره برداران این حوزه بوده است. در حال حاضر هم با توجه به فصل برداشت این محصول، جهت پیشگیری از افت قیمت و ساماندهی روند فروش داخلی و انجام صادرات زعفران، امکان خرید حمایتی زعفران توسط سازمان تعاون روستایی استان و واحدهای تابعه شهرستانی فراهم گردیده است.

 

 

دوره گلدهی زعفران 15 تا 25 روز می باشد که مقدار گل ها از روز هفتم تا دهم افزایش می یابد.

نکات فنی برداشت:

برداشت در اول صبح بصورت غنچه باشد تا صدمات مکانیکی در زمان جابجایی کاهش یابد.

ظروف برداشت جهت جابجایی بهتر است سبدهای حصیری یا پلاستیکی پاکیزه و تمیز باشد.

بهترین روش خشک کردن استفاده از الک و هیتر و حرارت غیر مستقیم یا استفاده از آون های الکتریکی می باشد.