دستور کار جلسه : 1- گزارش میزان گندم تحویلی به سیلو در هر پهنه

2- گزارش عملکرد سطح زیر کشت دانه های روغنی و گلخانه ها  در هر پهنه

3- تعیین و اعلام تغییرات و جابجایی های مروجین پهنه

شرح جلسه:

پیرو دعوتنامه شماره 100737 مورخ 3/5/98 جلسه  کمیته فنی مروجین  پهنه در شهرستان با حضور اعضا محترم راس ساعت 8:30 بر گزار گردید. در ابتدا پس از قرائت کلام ا... مجید ، ریاست محترم م این مدیریت سرکار خانم مهندس جوادی بایگی ضمن عرض خیر مقدم، اهمیت پیگیری دسنور کار جلسه تاکید فراوان نمودند.

در ادامه خانم بابایی سرپرست اداره ترویج شهرستان ، ضمن عرض سلام و خیر مقدم گزارش کار مروجین در تیرماه در خصوص میزان گندم تحویلی به سیلو و ثبت سطوح زیر کشت دانه های روغنی و گلخانه ها در هر پهنه اشاره نمودند.

سپس سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان گزارشات در هر پهنه  پرداختند  که در نهایت موارد ذیل مصوب و جلسه در ساعت11 با ذکر صلوات پایان یافت .