قابل توجه کلیه دامداران عزیز

به اطلاع دامداران گرامی می رساند به منظور شناسایی دام های موجود، ثبت اطلاعات دام و دامدار، برآورد تولیدات دامی، جابجایی کنترل شده دام و نهایتاً مبارزه با قاچاق دام زنده، طرح هویت گذاری دام (دام کوچک و بزرگ) در سالجاری اجباری شده است.

 شایسته است دامداران عزیز جهت بهره مندی از مزایای طرح و استفاده از خدمات سازمان های جهاد کشاورزی و سایر ادارات نسبت به پلاک کوبی دام های خود با استفاده از پلاک گوش های استاندارد تهیه شده توسط مراکز مجاز پلاک کوبی در اسرع وقت اقدام نمایند در غیر این صورت دام های بدون
پلاک کوبی و هویت گذاری مصداق بارز قاچاق دام بوده و برابر ضوابط قانونی رفتار خواهد شد. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و از جزئیات عملیات اجرایی طرح مطلع گردند.