در راستای فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی به اطلاع می رساند تعداد21 طرح با سرمایه گذاری 18524/5 میلیون ریال و تثبیت اشتغال 266نفر در شهرستان سربیشه به بهره برداری رسیده است که پروژه های ذیل با حضور مسئولین استانی و شهرستانی  افتتاح میگردد.