به گزارش روابط عمومی مدیریت : باهدف افزایش تولید وصرفه جویی درمصرف آب تسهیلات برای گلخانه ابلاغ گردید درهمین راستا تسهیلات احداث گلخانه با نرخ سود 5/12 درصد و بازپرداخت 5 ساله ابلاغ گردید ،که  متقاضیان  می توانند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه نمایند.یکی ازمشکلات خاک های مناطق گرم وخشک شوری بالای خاک اراضی کشاورزی می باشد. لذا استفاده ازارقام اصلاح شده گندم متحمل به شوری دراین مناطق یک ضرورت می باشد که درسال گذشته ارقام اصلاح شده ارگ وسیستان وبم درسطح شهرستان خصوصا درقنات گزدز کشت گردیدکه بابررسی صورت گرفته ارقام ارگ وبم برتری عملکردی قابل توجه نسبت به رقم سرخ محلی دراین منطقه داشتند.وازطرفی باتوجه به حساس بودن زنگ زرد ،آلودگی شدیدبه این بیماری دررقم محلی مشاهده گردید درحالیکه ارقام اصلاح شده باتوجه به تحمل نسبی به این بیماری درصد آلودگی کمتری راداشتندلذا توصیه می شودکشاورزان شهرستان حتما جهت کاشت گندم سال جاری از ارقام اصلاح شده استفاده کنند.  • تغذيه يكي از اركان اصلي در توليد محصولات زراعي محسوب مي شود . با رعايت تغذيه متعادل نه تنها عملكرد افزايش مي يابد، بلكه كيفيت محصول نيز بهبود مي يابد . بايد توجه داشت كه پنبه در شرايط خاكهاي شور و غير شوركشت مي گردد. لذا نيازهاي غذايي آن تحت شرايط مختلف متفاوت است . تحقيقات انجام شده وتجربيات مزرعه اي حاكي از آنست كه عدم تامين به موقع كودهاي شيميايي، عدم مصرف متعادل و همچنين عدم شناخت زمان مناسب مصرف كودها از مشكلات موجود بوده لذا موارد ذيل توصيه مي گردد :
  • کود ازته : مصرف اوره در خاکهائی که دارای شوری بیش از 7 دسیزیمنس بر متر باشند کارائی کمی دارد. در چنین شرایطی مصرف سولفات یا نیترات آمونیوم بجای اوره توصیه میشود. استفاده از كود سولفات آمونيوم در اراضي شور به صورت سرك با توجه به كاهش فعاليتهاي باكتريهاي موجود در خاك تحت شرايط شور به منظور افزايش كارآيي جذب كود هاي ازته درخاك توصيه مي گردد. زمـان مصرف كودهاي ازته در خاكهاي متوسط و سنگين بايد در طي سـه مرحله انجـام پذيـرد به نحـوي كه يك سـوم در زمـان كاشت و مابقي در دو مرحله ( شروع غنچه دهي و شروع گلدهي ) مصرف گردد.
  • کود فسفاته : مصرف كود هاي فسفاته همزمان با كشت و با رعايت نكات ذيل مي باشد : ميزان مصرف براساس آزمون خاك باشد. درصورت مصرف كودهاي فسفره حاوي ازت مانند فسفات آمونيوم به ميزان ازت موجود دراين كودها ، از سهميه ازت همراه با كاشت كسر گردد.
  • كودهاي پتاسه : ميزان مصرف براساس آزمون خاك باشد. در خاكهاي شور، مصرف سولفات پتاسيم به جاي كلرور پتاسيم توصيه مي گردد. بیشترین نیاز پنبه به پتاسیم، در زمان رشد قوزه ها میباشد. در این مرحله، مصرف کودهای پتاسیمی با حلالیت بالا نظیر سولوپتاس به صورت محلولپاشی، یا کود آبیاری به افزایش عملکرد منجر خواهد شد.
  • مصرف 100 کیلوگرم در هکتار سولفات منیزیم، به کاهش رنگ قرمزی پنبه، افزایش باز شدن غوزه ها و افزایش عملکرد کمک خواهد کرد.


قنات گل انجیر روستای ماخونیک بخش درح  به طول 130 کول گذاری سرگشاء و20 متر طوقه چینی  با اعتبار دولتی 630میلیون ریال  از سرفصل اعتباری(- ملی )تامین اعتباروکار درحال  اجراء می باشد  ودبی آب از.0.5 لیتر برثانیه به2.5 لیتر افزایش یافته است  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در نظر دارد تعدادی بز نر مازاد ایستگاه اصلاح نژاد بز کرکی استان را به شرح ذیل به  فروش برساند.

1-بز نر کرکی هر کیلو گرم وزن زنده قپان     000/390 ریال

متقاضیان محترم در صورت تمایل خرید می توانند در ساعت اداری از تاریخ 29/03/99 لغایت  01/04/99 به ایستگاه اصلاح نژاد بز کرکی واقع در شهرستان سربیشه کیلومتر 18 جاده سربیشه- نهبندان مراجعه نمایند.ضمنا فروش دام به صورت نقدی و در ساعات اداری در تاریخ های ذکر شده انجام خواهد گرفت و خروج دام خریداری شده از ایستگاه بعد از خرید الزامی است.

ضمنا حداکثر دام نر تحویلی به هر دامدار 3 راس میباشدبازدید امروز62
بازدید دیروز145
بازدید هفته207
بازدید کل81867